Hogere wegen

Bij alles wat we bidden en vragen aan God hebben we zo snel onze eigen invulling voor ogen. Er is een oud gebed dat zegt:
‘Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid, en God gaf me problemen om op te lossen. Ik vroeg om voorspoed, en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om moed, en God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen om te helpen. Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg. Ik ontving alles wat ik nodig had.’

Gods gedachten en wegen zijn anders en hoger dan die van ons en dat is maar goed ook. Wij gaan voor het goede, maar God gaat voor het beste. Zo is het ook met wat wij menen te verstaan van Hem. Daarom zullen we voorzichtig moeten zijn met onze interpretaties van wat we lezen in Zijn woord of van wat we dromen of menen te zien met onze geestelijke ogen. Meestal zijn er diepere lagen verborgen waar we Zijn Geest voor nodig hebben om te doorgronden en te begrijpen wat Hij ons wil duidelijk maken.

Jezus sprak in gelijkenissen en metaforen tot het volk, maar Zijn discipelen die met Hem optrokken mochten de betekenis daarvan ontvangen. Toch begrepen ze nog niet alles volledig wat Hij tot hen zei. Pas na Pasen en Pinksteren openbaarde Gods Geest ten volle de Waarheid.
Wij hebben de Geest ontvangen, de schat in aarden vaten, Die ons wil leiden in die Waarheid. Psalm 103 zegt: ‘Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.’

Willen we alleen de daden van God zien of willen we Zijn wegen kennen? Voor dat laatste zullen we net als Mozes ‘de berg moeten beklimmen’, Zijn nabijheid zoeken in de stilte waar de Geest ons meer bekend kan maken. Daar wil Hij ons Zijn plannen en wegen openbaren. 
’Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.’
(Jesaja 2: 3)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'