Hoop doet leven

Van de natuur kunnen we belangrijke lessen leren. God spreekt op vele manieren, niet alleen door dromen, visioenen, engelen of mensen. Hij onderwijst ons ook door processen die zich in de natuur om ons heen afspelen. Zo weten we dat, als een boom of plant vrucht wil dragen, deze gesnoeid moet worden. We leren daaruit, dat soms dingen in ons leven afgesneden worden, zodat we meer vrucht kunnen dragen. Dat zijn hele pijnlijke processen.

Maar soms kan een proces dieper gaan dan snoeien. Soms kan je ervaren dat er niet iets is gesnoeid, maar dat er een boom is omgehakt. Dat er een kostbaar iets of iemand is weg genomen uit je leven. Abraham ging daar doorheen, toen hij Izak op het altaar legde. Hoewel God hem op het laatste moment tegenhield, was hij wel door dat proces gegaan van loslaten en afscheid nemen.

Het wonderlijke in de natuur is dat, zelfs als we denken dat een omgehakte boom dood is, er ergens diep onder de grond nog leven aanwezig is. ‘Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich weer vernieuwt, en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, en sterft zijn tronk in het stof, bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen, en maakt hij weer een twijg, zoals een plant’ (Job 14: 7-9).

Wat een heerlijke bemoediging is dat! Er is altijd hoop, zolang we maar ‘water blijven ruiken’!
Het omhakken van bomen in ons leven heeft alles te maken met overgave. We denken dat overgave te maken heeft met ‘verslagen zijn’, maar de bijbelse betekenis is: loslaten en ruimte maken voor iets nieuws. Zoals een barende vrouw zich overgeeft aan de barensweëen, zodat het nieuwe leven geboren kan worden.

God geeft altijd leven, zelfs aan ‘omgehakte bomen’. Daar mogen we moed en hoop uit putten en ons verheugen over de nieuwe twijg die zichtbaar zal worden. Blijf altijd dichtbij de Bron. Zelfs als er geen kracht meer is om te drinken, is het ruiken al voldoende om nieuw leven te ontvangen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'