Horen en luisteren'Neig uw oor en kom tot Mij, luister en uw ziel zal leven' (Jesaja 55: 3)