In de handen van de Maker

De zaken zijn omgedraaid, zegt Jesaja. In plaats van dat de mens zich onderwerpt aan de grootheid en wijsheid van God, verheft hij zichzelf. De moderne mens doet het geloof in een Almachtig God af als een sprookje. God is een mythe geworden, een oude man, die niet meer hoort bij deze tijd.

Dat is de omgekeerde wereld. Omdat we God niet begrijpen en Hij niet past binnen de grenzen van ons denkvermogen, is het de gemakkelijkste weg om Hem weg te redeneren. Maar hoewel we wel naar Zijn beeld zijn geschapen, kan de pottenbakker niet als gelijk worden beschouwd aan het leem. En het maaksel kan zich ook niet boven zijn Maker verheffen.

Als we God groot maken, betekent dit dat wij ons voor Hem vernederen. Zoals Johannes de Doper zei: ‘Hij moet meer worden, ik echter minder’ (Joh. 3: 30). Het enige wat daarbij in de weg staat is trots.
Het was trots wat Lucifer in opstand deed komen tegen God, omdat hij aan Hem gelijk wilde zijn.
Het was trots waardoor Adam en Eva ongehoorzaam werden en aten van de verboden vrucht, omdat zij ‘als God wilden zijn’ (Gen. 3: 5).
Maar het is dezelfde trots wat verbrijzeld werd aan het kruis, toen Jezus Zich vernederde en gehoorzaam geworden is tot de dood (Filip. 2: 8).

Jezus zei: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel’ (Matth. 11: 29). Nederigheid geeft rust, omdat je niet meer jezelf hoeft te laten gelden. Je hoeft niet zo nodig een plek te veroveren, want je weet dat je de beste plek hebt die er is. Als leem in de handen van je Maker. Hij heeft het inzicht om jouw leven de beste bestemming te geven.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'