In de schaduw van het Licht

De bijbel zegt dat God licht is en dat in Hem geheel geen duisternis is (1 Joh. 1: 1). Daarom roept Johannes ons op om in dat licht te wandelen. Dat betekent dat we onze hand in de uitgestoken hand van Jezus mogen steken en onze voet in Zijn voetafdruk kunnen plaatsen. Op weg gaan met Hem.

Toch betekent dit niet dat we dan gevrijwaard zijn van moeilijke situaties. We moeten niet vergeten dat Jezus na Zijn doop door de Geest naar de woestijn werd geleid, waar Hij verzocht werd door de duivel. En waar Hij is gegaan, zullen we volgen, om net als Hem gevormd en getraind te worden. Voorbereid en klaargemaakt voor de bediening en het plan dat Hij met ons voor ogen heeft.

David sprak dat hij soms moest gaan door een dal vol diepe duisternis. Een andere vertaling spreekt over schaduw van de dood. Misschien is dat wel een betere omschrijving, want waar schaduw is, daar is altijd ook ergens licht, ook al is dat op dat moment bedekt. We moeten niet altijd denken dat als ons leven donker wordt, we dan overgegeven zijn aan demonische machten. Soms is het Gods hand die een moment Zijn Licht dempt in ons leven, om ons gehoor scherper te maken, zodat we Hem beter leren verstaan. God blijft altijd dichtbij, en David was zich dat bewust. Daarom kon hij op die momenten zeggen: ‘ik vrees geen kwaad, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf die vertroosten mij’ (Psalm 23: 4).

Jesaja roept ons op om te blijven vertrouwen op de Naam van de Here. Die Naam maakte God aan Mozes bekend als ‘Ik ben’. In die naam klinkt Zijn tegenwoordigheid door. Dat is de belofte waar we op mogen steunen, zoals Jezus ons toevertrouwde:

‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Matth. 28: 20).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'