In volle bloei

Jesaja heeft geweldige profetieën uitgesproken over de toekomst van Israël. Hoe het volk weer in eigen land wortel zou schieten en tot bloei zou komen. De meningen zijn tegenwoordig erg verdeeld over het politieke beleid van Israël. Maar om één ding kan niemand heen, er is geen volk waar ook ter wereld dat na duizenden jaren weer terug is gekomen in het land waar zij ooit uit werd verdreven.
In Israël zien we een volk wat verstrooid werd, vervolgd werd, bijna werd uitgemoord, maar toch weer tot bloei is gekomen. Ook als je niet gelooft in God moet je toch wel toegeven dat dit op bovennatuurlijke wijze heeft plaats gevonden.

Wortel schieten betekent ‘thuis komen’, op de bestemming zijn, waarvoor je bent bedoeld. Wat voor een volk en een land geldt, gaat ook op voor ieder mens. Wanneer je op de plek bent waar je hoort, kan je het beste groeien en tot bloei komen. Elk mens functioneert optimaal wanneer hij of zij zich thuis voelt en van zichzelf weet: Hier hoor ik, dit is mijn bestemming. Ons geluk hangt daar nauw mee samen.

Als we naar Israël kijken, dan kan dat ons hoop geven, want zoals God voor Zijn volk zorgt, zo zorgt Hij ook voor jou en mij. Net zoals in de geschiedenis van Israël, zijn er periodes in ons leven dat we in proces zijn, onderweg en op zoek. Dat zijn de periodes van karaktervorming en ontdekken wie we zijn.

Maar er is ook een moment van thuis komen. Niet straks in de hemel, maar nu al in dit leven. De reis daar naar toe hangt samen met onze keuzes, onze gehoorzaamheid en onze overgave aan God. Want Hij wil ons brengen op de plaats, waar we wortel mogen schieten, en werkelijk tot bloei kunnen komen.
Zoals Hij zegt door de profeet Jeremia: ‘Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’ (Jeremia 29: 11).

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!