Juichen tussen het puin

Jubelen op de puinhopen van je leven, is dat mogelijk? Het is gemakkelijk om te juichen als alles geweldig gaat, maar als je nog midden tussen het puin zit valt het niet mee om te zingen.
Toch is dat juist de plek waar God Zichzelf het best kan laten zien, omdat daar duidelijk wordt dat we Iemand nodig hebben Die ons er bovenuit kan tillen. De bijbel noemt dat troost en verlossing.

Het woord wat met troost is vertaald betekent letterlijk de diepste vorm van mee-lijden. God is niet alleen begaan met de situatie, maar Hij is er Zelf in betrokken. Zoals over Jezus wordt geschreven: ‘Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen’ (Hebr. 2: 18).
Tussen het puin hebben we niet genoeg aan mooie woorden, maar hebben we een arm om ons heen nodig van Iemand die het lijden heeft gekend. Die er Zelf doorheen is gegaan, de pijn heeft gevoeld, de eenzaamheid heeft gekend.

Gods liefde wordt voelbaar als we tussen het puin onze handen naar Hem uitstrekken. Dan trekt Hij ons op en zet Hij ons overeind. Dan kunnen we juichen omdat we winnaars zijn. Meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Het zijn niet onze daden die ons sterk maken
Niet onze woorden, of onze eigen kracht
Het is de moed om ons over te kunnen geven
Aan Hem die alles heeft volbracht

‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, nog leven, nog engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here’ (Rom. 8: 39).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'