Kennis en Macht

In de loop van de geschiedenis hebben veel culturen en volkeren een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de mensheid. Nu nog wordt soms terug gegrepen op de kennis van eeuwenoude volkeren. Vergeleken met de grootheid van God zijn al die volkeren echter slechts een stofje op de weegschaal. Even later zegt Jesaja het nog scherper: ‘Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid’ (Jes. 40: 17).

De opmerkingen van Jesaja moeten vooral in de context geplaatst worden van de situatie van dat moment. Het volk Israël verbleef in ballingschap in Babel. Hetzelfde Babel dat in de geschiedenis bekend stond als een volk wat ooit had gezegd: ‘Kom, laten we voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken’ (Gen. 11: 4). Het was de zucht naar kennis en macht die hen hoogmoedig en trots hadden gemaakt.

Het volk Israël zal ongetwijfeld beïnvloed zijn door de cultuur waarin ze jaren lang verbleven. Daarom wijst Jesaja op de betrekkelijkheid van al die menselijke grootsheid, en de almacht van de eeuwige God: ‘Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen?’ (Jes. 40: 18). Al is de mens naar Gods beeld geschapen, hij is geen God en zal Hem nooit kunnen evenaren.

Dezelfde geest die streeft naar kennis en macht is nog steeds werkzaam in deze tijd. Het maakt dat volkeren willen heersen, en ten diepste aan God gelijk willen zijn. Het zorgt voor misleiding, onrust, liefdeloosheid en geweld. Helaas zien we dat hij op veel plaatsen ook de kerk is binnen geslopen.

Laten we ervoor waken dat het ons meeneemt of beïnvloed. Jezus zei: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ (Matth. 11: 28). En mocht het ons toch willen verleiden, dan heeft Jezus ons geleerd hoe we moeten antwoorden:
‘Ga weg satan, want er staat geschreven: De Here uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen’ (Matth. 4: 8).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'