Kiezels in de stroom

Jesaja heeft geprofeteerd en verzegelt zijn woorden met de toevoeging dat alles wat hij gezegd heeft door de mond van de Here tot hem is gekomen. Niet hij, maar God heeft gesproken. Daarom zijn het woorden van autoriteit en kracht. Er hoeft niet aan getwijfeld te worden, want de beloftes van God zijn zeker en waar.
Bij alles wat we horen is het belangrijk om na te gaan uit welke bron die woorden afkomstig zijn. Zo kunnen we toetsen hoe betrouwbaar het is en of we die woorden aan moeten nemen.

Jezus waarschuwde in Zijn tijd al voor valse profeten, door aan te geven dat we hen aan hun vruchten zouden herkennen. ‘Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort’ (Matth. 7: 17). Dat zegt iets over het toetsen van woorden van anderen, maar het zegt ook iets over onszelf. In hoeverre komen onze woorden overeen met onze daden? We kunnen voor de ander alleen een leraar of profeet zijn, als we zelf uitleven wat we spreken. We kunnen de ander nooit brengen daar waar we zelf niet zijn.

Er zijn momenten dat God ervoor kiest om door mensen te spreken. Wij mogen ons daarnaar uitstrekken om Zijn woorden te ontvangen. ‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren’ (1 Kor. 14: 1). Paulus zet daarbij niet voor niets de liefde boven het profeteren, want als de liefde ontbreekt, dan zouden alle profetische woorden niets meer zijn dan klinkend koper of een schallende cimbaal. (1 Kor. 13: 1,2).

We mogen een bedding zijn waardoor Gods woord als een rivier mag stromen. In die bedding liggen vaak stenen die door de stroming van de rivier gladde kiezels zijn geworden. Zo zal ons leven gladgeschaafd worden als we de rivier ruimte geven in ons hart. Dan zullen onze woorden en daden steeds meer overeenstemmen. Daarom zal Gods Woord eerst in ons neer moeten dalen, zodat we die bedding kunnen zijn, waardoor die Rivier ook anderen kan bereiken.

‘Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, Here mijn Rots en mijn Verlosser!’ (Psalm 19: 15).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'