Kleur bekennen

De blijdschap die uit Jesaja 35 klinkt, staat in groot contrast tot Jesaja 34, waarin de profeet alleen maar spreekt over Gods wraak, Gods grimmigheid en Gods toorn. In detail is daar te lezen hoe het oordeel over de wereld gaat. Het is een hoofdstuk waardoor veel mensen God afwijzen, want hoe kan je geloven in een God die zoveel ellende over de wereld laat komen?
Toch horen Jesaja 34 en 35 bij elkaar, want Gods gerechtigheid en Gods liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In Jesaja 34 wordt zichtbaar hoe God denkt over ongerechtigheid. Alles eindigt voor Edom, wat symbool staat voor alles en iedereen die bewust tegen Gods wil ingaat. Het is niet prettig om te lezen, omdat het doet denken aan grote natuurrampen waarbij het land wordt verwoest en waar alles doordrenkt is met bloed. De mens zonder God bewerkt zijn eigen ondergang, wat zijn weerslag heeft op het milieu en de natuur. We zien het om ons heen gebeuren.

In Jesaja 35 gaat het over de woestijn die tot bloei komt, een plek vol vreugde en glorie van God. God heeft een belofte gegeven dat Hij alles nieuw maakt, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuw leven is weg gelegd voor degenen die volhard hebben in hun geloof en trouw zijn gebleven aan God.

Dood en leven worden naast elkaar gezet door Jesaja. Het is zwart of wit, het is koud of heet en dat maakt je altijd weer bewust dat er een keuze wordt gevraagd.
Zoals Mozes het volk de keuze voorhield: ‘het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven opdat u leeft, u en uw nageslacht’ (Deut. 30: 19).
Of zoals Jozua het later nog eens herhaalde: ‘Kies voor u heden wie u zult dienen’ (Jozua 24: 15)
Die keuze hebben we allemaal, en ook als je niet kiest, heb je toch gekozen.

Er is geen tussenweg, geen grijs gebied. Sommigen zeggen: ik geloof voor 50%, maar als het er op aan komt, waar sta je dan?
Jezus zegt over Laodicea: ‘Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen’ (Openb. 3: 16). Een harde boodschap, maar wel duidelijk.
Je kiest niet op basis van de dreiging die uit het oordeel over Edom doorklinkt. Je kiest omdat je Gods liefde hebt geproefd, het Kruis hebt gezien en genade hebt ontvangen.
Dan is er maar één antwoord mogelijk: ‘wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen!’ (Jozua 24: 15)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'