Knielen op de dorsvloer

Op veel plaatsen in de bijbel wordt de dorsvloer genoemd. Het is de plaats waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Maar in de bijbelse symboliek staat het ook voor een plaats van zuivering en verootmoediging. Jezus werd door Johannes de Doper aangekondigd als: ‘Degene Die dopen zal met de Heilige Geest en met vuur. Hij zal de dorsvloer reinigen en het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden’ (Luk. 3: 16-17).

De dorsvloer is de plek waar ons hart wordt gezuiverd door het werk van de Geest. En een zuiver hart kan God ontmoeten en Zijn stem verstaan, zoals Jesaja hier profeteert. Toen David gezondigd had en zich verootmoedigde voor God, bouwde hij een altaar op de dorsvloer (2 Sam. 24: 18). Uiteindelijk werd op diezelfde plek de tempel gebouwd. God wil Zijn kerk bouwen op het fundament van verootmoediging.

Zoals God sprak tot Salomo: ‘Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’ (2 Kron. 7: 14). God wil niet alleen Zijn kerk bouwen, maar ook het land genezen en herstellen! Wat een belofte!

De dorsvloer is ook een plek van intimiteit. Waar kan de Heilige Geest zich beter met onze geest verbinden dan in de diepe gemeenschap met Hem? Daar waar we ons overgeven aan Jezus en Hij onze hof kan doorwaaien?
De ontmoeting tussen Ruth en Boaz vond plaats op de dorsvloer (Ruth 3: 3). Die ontmoeting staat symbool voor de ontmoeting tussen Jezus en Zijn bruid. Hij wil Zich aan ons geven als wij ons neerleggen bij Hem. Wat een uitnodiging klinkt hier door!

Kom naar de dorsvloer, zoals het graan daar wordt gebracht. Hij zal met Zijn vuur komen en er zal nieuwe passie voor Hem in je hart ontstoken worden.

1 gedachte over “Knielen op de dorsvloer”

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'