Het Koninkrijk is Nu

Jesaja profeteert over grote heilsbeloften. De doven zullen horen en de blinden zullen zien. Er zal een dag aanbreken van vreugde en blijdschap, en de vraag die daarbij opkomt is: Wanneer?
Er zijn uitleggers die zeggen: Dit zal gebeuren wanneer Jezus terugkomt, het oordeel geveld wordt en elk mens tot inzicht zal komen dat Hij Heer is. Er is ook een interpretatie dat Jesaja spreekt over de hemel, waar alle tranen worden afgewist, waar geen ziekte of dood meer zal zijn.

Maar toen Jezus rondliep op aarde, sprak Hij tot de discipelen van Johannes de Doper: ‘blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd’ (Matth. 11: 5). Een goed verstaander herkent hierin de woorden van Jesaja. De dag waar Jesaja over sprak had dus betrekking op de komst van Jezus.

Waar de profeet spreekt over de woorden van het Boek bedoelt hij ongetwijfeld de Boodschap van het Evangelie. Jezus heeft een nieuw tijdperk ingeluid. Het feit dat de jaartelling is ingesteld op Zijn geboorte, geeft al aan dat dit een keerpunt was in de geschiedenis. Zoals een nieuwe dag aanbreekt, zo is bij de komst van Jezus het Koninkrijk van God doorgebroken met de wonderen en tekenen die daarbij horen.

Toch blijkt dat nog niet alle zieken genezen. Zolang er nog geen nieuwe hemel en nieuwe aarde is, zal dat zo zijn. We hoeven daar niet allerlei verklaringen voor te zoeken, maar ook door het lijden heen openbaart God Zijn kracht en is Zijn Koninkrijk zichtbaar. Want Gods werk manifesteert zich in vele facetten en dat wat in mensenogen onvolmaakt en gebrekkig is, kan voor God een vat zijn, waardoor Zijn licht in al Zijn glorie kan schijnen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'