Kracht van de eeuwige God

Voordat Jezus in Zijn bediening stapte werd Hij bevestigd door de woorden van de Vader: ‘U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!’ (Luk. 3: 22). Later bij de verheerlijking op de berg klonken die woorden opnieuw: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!’ (Matth. 17: 5).

De Vader wist dat de Zoon die woorden nodig had, omdat de Zoon mens was zoals wij. In alles was Hij aan ons gelijk en daarom had Hij, net als wij, kracht nodig om het werk te voleindigen waar Hij voor was gekomen.
In de bijbel lezen we hoe God mensen bekrachtigde. Abraham, Izak, Jakob, het volk Israël, Gideon, David, Elia, Daniël, de profeten, de apostelen, voortdurend lezen we hoe God hun geloof versterkte. Hoe moeilijk en zwaar de omstandigheden ook waren, altijd gaf God wat zij nodig hadden.

En God is niet veranderd. Hij geeft ook ons Zijn woorden van leven. De woorden die tot Jezus werden gesproken klinken elke dag tot ons: ‘Je bent Mijn geliefd kind!’

Waar halen wij onze kracht vandaan? Moeten mensen ons bevestigen? Moeten omstandigheden ons zekerheid geven? Of zijn het de woorden van onze Schepper, onze Maker, de Eeuwige, Die ons kent als geen ander, en ons elke dag opnieuw wil vullen met Zijn liefde?

‘God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is’ (Psalm 62: 12)

 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'