Kronen en kransen

Er zal een dag zijn dat we allemaal voor God verschijnen. Jesaja profeteert daarover, en op verschillende plaatsen in de bijbel wordt beschreven dat dit de dag zal zijn dat er kronen en kransen worden uitgedeeld (2 Tim. 4: 8, Jak. 1: 12).

Die kroon is bestemd voor diegenen die volhard hebben in hun geloof, ondanks dat ze daarvoor vervolgd werden, gemarteld of gedood. Voor mensen die misschien geworsteld hebben met vragen, waar geen antwoord op werd gegeven. Of gebeden hebben en geen verhoring hebben gezien. Voor hen die tegen de stroom in hebben gezwommen, hun hoofd boven het maaiveld hebben uitgestoken en zich misschien een roepende in de woestijn hebben gevoeld. Voor hen die zijn blijven staan in hun geloof, terwijl de wereld om hen heen hen zag als dwazen.
Voor hen die vast hebben gehouden aan de belofte van Jezus: ‘Wees trouw tot in de dood en Ik zal u de kroon van het leven geven’ (Openb. 2: 10).

Moeten we die kronen letterlijk zien of symbolisch? Feit is dat Johannes, toen hij werd opgenomen in de hemel, de gemeente zag als oudsten met kronen op hun hoofd (Openb. 4: 4). En ook hoe ze, als eerbetoon, die kronen neerwierpen voor de troon van God (Openb. 4: 10). Dus misschien mogen de overwinnaars inderdaad letterlijk een kroon of krans ontvangen.

Een kroon is een attribuut van een koning, als teken van waardigheid en autoriteit. Een koning wordt gekroond om te regeren.
‘Want als wij volharden zullen wij ook met Hem regeren’ (2 Tim. 2: 12).
Een lauwerkrans wordt gegeven aan overwinnaars. Aan hen die een strijd hebben gestreden en als winnaar tevoorschijn zijn gekomen.

De koningen en winnaars mogen schitteren, niet omdat ze een mooie kroon of krans op hun hoofd dragen, maar omdat de Here van de legermachten Zelf hun kroon en krans zal zijn. Daarvoor hoeven we niet te wachten tot later wanneer die dag aanbreekt. Nee, we mogen nu al stralen en schitteren, omdat Hij in dit leven al die Kroon wil zijn. Hoe dichter we met Hem wandelen, des te meer zullen we Zijn licht reflecteren.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'