Licht in de duisternis

Wanneer we denken aan het licht dat schijnt in de duisternis, dan denken we al gauw aan Kerstfeest. Jesaja 9 wordt ook regelmatig met Kerst gelezen, want met name vers 5: ‘want een Kind is ons geboren’ is een vooraankondiging van de geboorte van Jezus. Maar Jesaja profeteerde niet over Kerstfeest, maar over Jezus die elke dag dat Licht wil zijn.

Hij kwam als het licht in de wereld, maar de wereld kent Hem meer als een vloekwoord dan als Verlosser. Jezus gaf dat Zelf al aan: ‘het licht is in de wereld gekomen, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht’ (Joh. 3: 19). Licht heeft de eigenschap dat het zicht geeft en ontmaskert. Alles wat in het verborgen plaatsvindt komt openbaar, en niet iedereen vindt dat prettig.

Wanneer we Hem toelaten in ons leven, zal Hij Zijn licht in ons hart laten schijnen. We worden ons bewust van onze gedachten, onze overleggingen en onze motivaties. We ontdekken hoe vaak we ‘ik-gericht’ zijn, en hoe moeilijk we het vinden om te vergeven en lief te hebben. Maar het wonder dat Jezus doet in ons hart is het wonder van genade. Wanneer we toegeven dat we tekortschieten, laat Hij zien dat God ons aanneemt als Zijn kind.

En dan schijnt Zijn licht verder in ons hart. Hij toont ons wie we zijn in Zijn ogen. Hij schijnt op onze talenten en onze gaven, onze dromen en onze mogelijkheden. Hij laat zien waar we voor bestemd zijn en hoe we dat kunnen bereiken. Hij reikt ons de hand en opent nieuwe deuren. Hij geeft ons moed om stappen te nemen en Hij geeft raad waar we dat nodig hebben. Want Zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Psalm 119: 105).

Het enige wat Hij van ons vraagt is om ons over te geven aan Hem. Hij daagt ons uit om door de ‘pijngrens’ van zondebesef te gaan, zodat Zijn licht dieper kan schijnen, en Hij ons klaar kan maken voor het grote avontuur. Wat zou je tegenhouden?
‘De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?’ (Psalm 27: 1)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'