Liefde is blind en doof

Als Jesaja profeteert over de ‘volmaakte knecht van de Heer’ dan heeft hij het in feite over Jezus. Uit de context blijkt dat deze woorden op Hem betrekking hebben, maar toch worden er raadselachtige eigenschappen aan Hem toegeschreven. Zo zou Hij zowel doof als blind zijn. Als we goed lezen dan begrijpen we beter wat hier wordt bedoeld: ‘U ziet wel veel dingen, maar U let er niet op. Hij doet Zijn oren wel open, toch luistert Hij niet’ (vs. 20).

Jezus was niet blind of doof, maar Zijn liefde en genade was groter dan de gebreken en tekortkomingen die Hij bij mensen zag. Hij keek met andere ogen naar de mensen om Hem heen, dan de geestelijke leiders van die tijd. Hij was doof voor kwaadsprekerij en veroordeling. Hij was blind voor de buitenkant omdat Hij de hartenkenner was.

Religie legt schuld op mensen, omdat regels en wetten de maat bepalen waarmee gemeten wordt. Zo bepaalden de Farizeeƫrs en schriftgeleerden wat goed was en fout, maar Jezus noemde hen dwaas en blind (Matth. 23: 16). Hij liet zien dat liefde verder gaat dan het hanteren van de wet. In het Koninkrijk van God triomfeert barmhartigheid over het oordeel (Jak. 2: 13).

Als we op Jezus willen lijken, dan zullen we op dezelfde manier doof en blind moeten worden. Maar tegelijkertijd zullen onze ogen dan scherper gaan zien en onze oren beter horen. We zullen ontdekken welke kostbaarheden God in mensen heeft gelegd.
“To love another person is to see the face of God”
‘De liefde bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen’ (1 Kor. 13: 7).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'