Luid en duidelijk

Onze stem is een wonderlijke gave die we hebben meegekregen van onze Schepper. Het is een instrument om te zingen, een middel om te spreken, maar ook om onze emoties te tonen. We kunnen juichen van opwinding en jubelen van blijdschap, we kunnen het uitschreeuwen van angst of roepen van verdriet, zonder dat daar verstaanbare woorden aan te pas komen.

In alle situaties is het belangrijk om die stem te gebruiken, want het zet iets van binnen in ons vrij. De Psalmist zegt niet voor niets: ‘Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg’ (Psalm 32: 3). Alles wat wij niet uiten, blijft binnen in ons voortwoekeren. Dat kan als onkruid steeds meer plaats gaan innemen, om ons meer en meer te verstikken. Maar onze Bruidegom lokt ons uit de rotskloof, waar we ons zo snel kunnen verstoppen: ‘Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen’ (Hooglied 2: 14).

Kan de woestijn zijn stem verheffen? Kunnen de dorpen waarin Kedar woont zich laten horen? De Kedarieten waren Arabische nomaden die in donkere kameelharige tenten woonden. Kedar betekent ook letterlijk: duister. Jesaja zegt eigenlijk: Als je in een droge of donkere tijd zit, verhef dan je stem. Roep het uit naar Hem die hoort.
Ook wanneer er dingen zijn gepasseerd die niet goed zijn geweest. Belijdenis is het begin van verlossing en bevrijding: ‘Ik zal mijn overtredingen belijden voor de Here. En U vergaf mijn ongerechtigheid’ (Psalm 32: 5).

Dan brengt Hij ons uit het dal en de woestijn naar de bergtoppen waar we opnieuw onze stem kunnen gebruiken, maar nu om te jubelen en te juichen. Want Hij brengt de storm in ons tot stilte, zodat hun golven zwijgen, maar onze stem zal klinken. Luid en duidelijk: ‘Loof de Here want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!’ (Psalm 107: 1)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'