Meer dan een moeder‘Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?’ (Jesaja 49: 15)