Meer dan één Naam

Als wij ons voorstellen, dan noemen we onze naam, zodat anderen weten hoe we genoemd willen worden. Die naam is ons gegeven door onze ouders en met die naam zijn we vertrouwd geraakt. Sommigen veranderen hun naam, omdat ze zich niet herkennen in de naam die hen gegeven is.
Soms verandert God iemands naam omdat Hij de naam koppelt aan iemands bestemming. Abram werd Abraham, Jakob werd Israel, Simon werd Petrus en Saulus werd Paulus.

God spreekt door Jesaja en maakt Zichzelf bekend. Maar God is niet te benoemen met één Naam. Omdat Hij meer is, groter is dan één Naam. Daarom stelt Hij Zichzelf voor als Yahweh, de Ik Ben, maar ook als Elohim wat eigenlijk een meervoudsvorm is. Hij is de Enige die Drievoudig is; de Vader, de Zoon en de Geest. Daarbij is Hij ook ‘Yasha’ wat letterlijk Verlosser betekent en ‘El Tsaddiq’ wat met Rechtvaardige vertaald wordt.

Wij kennen Hem als Heiland en Heer, maar de werkelijke betekenis van de namen van God gaat dan aan ons voorbij. Hij heeft ons verlost, losgemaakt van alles wat ons vast zou kunnen houden om niet dichterbij Hem te kunnen komen. Hij heeft ons ook gerechtvaardigd, zodat er geen enkele aanklacht vat op ons kan hebben.

Religie zegt: God is heilig en wij kunnen nooit tot Hem naderen. Wij moeten ons door allerlei werken voor Hem rechtvaardigen. Religie kleurt ons zwart omdat we zondig zijn, maar genade plaatst ons in het Licht. Daarom wil God dat we Zijn Namen kennen, zodat we weten Wie Hij is. Zodat we ook weten wat Hij voor ons betekent. Zodat we weten wie wij mogen zijn; Geliefde kinderen van de Vader!

Want God heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! (Gal. 4: 6)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'