Meer dan overwinnaars

Zodra we gehoor hebben gegeven aan Gods roepstem, begeven we ons in de strijd. Dat is iets waar we ons altijd weer bewust van moeten zijn. Zolang we ons geloof voor onszelf houden en we ‘geestelijk’ niet actief zijn, zullen we een rustig leven leiden. Maar zodra we de opdracht van Jezus serieus nemen en erop uit gaan, zullen we al snel merken dat er een vijand is. Anne van der Bijl zei ooit eens: “Als je niet op tegenstand stuit, dan moet je er eens over na gaan denken. Als de duivel je niet achterna zit, moet je je ernstig afvragen of je wel iets doet”.

In de bijbel vinden we daar overal voorbeelden van. Die vijand kom je juist tegen, daar waar je deze het minst verwacht. Toen Jezus besloot naar Jeruzalem te gaan was het Petrus die hem probeerde tegen te houden. Jezus doorzag het wie het werkelijk was, die de blokkade opwierp en bestrafte dat: ‘Ga weg, achter mij satan’ (Matth. 16: 23).
Strijd en lijden horen bij het volgen van Jezus. Paulus kan daar over meepraten: ‘in gevangenissen, in doodsgevaar, vijfmaal de veertig min één slagen ontvangen, driemaal met de roede gegeseld, eenmaal gestenigd, driemaal schipbreuk geleden, op reis in gevaar voor rovers, voor volksgenoten, voor valse broeders, nachten zonder slaap, honger en dorst, koude en naaktheid…’ (2 Kor. 11: 24-28). Hoezo tegenstand?

Petrus wijst ons erop dat dit lijden ons niet moet bevreemden, alsof ons iets vreemds overkomt (1 Petr. 4: 12). Met andere woorden: Het hoort erbij en we horen ons daartegen te wapenen. Als we dat niet doen, noemt de bijbel ons ‘onbedachtzaam’ en dat zou je zowel met ‘naïef’ als ‘roekeloos’ en ‘onbezonnen’ kunnen vertalen.
Het zijn de proclamaties van Gods woorden die ons weerstand geven en ons sterk maken. Daardoor kunnen we de tegenstander tegemoet treden zoals Jezus dat deed in de woestijn. En in het vuur van de strijd, mogen we onze slappe handen en onze wankele knieën laten versterken en verstevigen door Hem die ons kracht geeft. Hij is onze God, onze Hoop en onze Rots. Hij is het Fundament waarin we stevig mogen blijven staan, want Hij Die in ons is, is groter dan hij die in de wereld rondgaat (1 Joh. 4: 4). In Hem zijn we meer dan overwinnaars!

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!