Met opgeheven staf'Zijn staf zal over de zee zijn en Hij zal hem opheffen, zoals Hij eens bij Egypte deed' (Jesaja 10: 26)