Muzikale wapens

Wij brengen muziekinstrumenten bijna alleen maar in verband met feestelijke bijeenkomsten. Concerten, festivals, of op momenten om God te eren in lofprijs en aanbidding.
Er is echter nog een geheel ander terrein waar muziek een belangrijke rol speelt en dat is in de geestelijke strijd. Muziek is een krachtig wapen wat door God wordt gebruikt om de tegenstander te verslaan. Zoals Jesaja het hier ook uitdrukt: ’tamboerijnen en harpen zijn alles in beroering brengende strijdhandelingen’.
We weten nog maar half wat muziek in de geestelijke wereld in beroering brengt.
Niet voor niets noemt de bijbel de muzikanten en zangers als een belangrijke eenheid van het leger.

Bij de slag om Jericho liepen de priesters met sjofars voorop toen het volk rond de stad trok. De muren vielen, toen ze op hun hoorns bliezen en het volk juichte (Joz. 6: 20). Wat er precies plaatsvond weten we niet, maar het blazen op de sjofar was een onmisbaar aspect van het wonder.
Over de overwinning van Josafat lezen we: ‘Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Here hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda werden afgekomen, en zij werden verslagen’ (2 Kron. 20: 22). We lezen niet hoe de Heer dat deed, maar wel dat het gebeurde op het moment dat de muziek klonk en er gejuicht en gezongen werd.

Muziek lijkt het startsein te zijn waarop engelen in beweging komen. Het boek Openbaring geeft ons een blik in de geestelijke wereld. Daar lezen we hoe de strijd op aarde begeleid wordt door bazuinen die in de hemel klinken (Openb. 8: 6).
God heeft ervoor gekozen om de muziek als middel te gebruiken voor het behalen van overwinningen. Daarom mogen we onze stem, onze handen en instrumenten daarvoor gebruiken. Als je in strijd bent, of als angst of zorgen je tegemoet komen, laat dan muziek klinken. Verhef je stem en maak God groot. ‘Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand… ‘ (Psalm 149: 6).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'