Omhelsd door de Vader

Hoe beleef je gemeenschap met God? Daar zijn eigenlijk moeilijk woorden voor te vinden. Zoals liefde niet in woorden is te vatten, al heeft Paulus daar een goede poging toe gedaan in de brief aan Korinthe (1 Kor. 13). De gemeenschap met God beleeft ieder op een zeer persoonlijke manier en is ook altijd weer anders. Soms is het een stille en diepe rust, waarbij Zijn vrede ons hart vult. Zoals David dat bezingt in Psalm 62: ‘Zeker mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil’

Maar het kan ook uitbundig en vol vreugde zijn, waarbij Zijn liefde onstuimig is als hoge golven die over ons heen spoelen. ‘Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp, loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit, loof Hem met helder klinkende cimbalen’ (Psalm 150). Alles in ons roept het dan uit om die gemeenschap te bezingen en te uiten.

In Jesaja klinken de woorden van een koning die genezen is en gered is van de dood; ‘U heeft mijn ziel lieflijk omhelsd’. Genezing ging verder dan lichamelijk herstel. Het was de ziel die uit de diepte opgetild werd en in de ruimte werd gezet. De donkerheid en angst voor de naderende dood was verdwenen. Het licht was doorgebroken, er was weer volop leven en perspectief.
Hizkia moet hetzelfde gevoel hebben gehad wat Maria had, toen ze Jezus ontmoette bij het open graf. Of de discipelen toen ze Hem ontmoetten na Zijn opstanding.

De gemeenschap met God is niet alleen kennis hebben van wat God gedaan heeft, maar bovenal ervaren Wie Hij is. Het is een ontmoeting met de Heler en de Verlosser. Het wonder van verlossing gaat verder dan genezing. Koning Hizkia was ziek en werd genezen, maar je kan ook in een gezond lichaam toch beklemd door het leven gaan. Het is de ziel die lieflijk omhelsd moet worden, waardoor het leven ten volle het hart kan binnenkomen. Er is er Eén Die dat mogelijk maakt. Die Zijn Vaderarmen zo kan uitstrekken dat Hij op onzichtbare plaatsen Zijn vrede en liefde kan uitstorten.

Gemeenschap met God is de omarming van Zijn Vaderarmen ontvangen en ervaren, zoals de verloren zoon werd omhelsd door de Vader. Gemeenschap is beleven dat je ziel is thuis gekomen. Niet straks na de dood, maar gemeenschap met Hem is nu al hemel op aarde.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'