Onder veilige vleugels'Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de Here van de legermachten Jeruzalem beschermen' (Jesaja 31: 5b)