Onder veilige vleugels

Wat betekent het dat God je beschermt? Jesaja legt dat hier heel beeldend uit: Zoals een vogel boven zijn nest vliegt. Hij is altijd in de buurt en zal dat nest niet uit het oog verliezen. Soms zouden we de gedachte kunnen hebben dat Hij even weg is, omdat God het te druk zou hebben met andere zaken. Het is voor ons ook niet eenvoudig om Hem als God voor te stellen en niet als mens. Wij hebben alleen een menselijk referentiekader en kunnen alleen van daaruit denken en geloven. Daarom gebruikt God beelden uit de natuur om ons duidelijk te maken Wie Hij is en hoe Hij met ons omgaat.

Als een vogel een nest met jongen heeft, zal hij alles doen om het te beschermen. Maar Hij is meer dan een vogel.
Zoals een leeuw zijn prooi niet zal loslaten (Jes. 31: 4), zo zal Hij ook voor ons strijden. Dat zijn twee uiteenlopende voorbeelden: Hij is niet alleen de Beschermer, Hij is ook de Strijder. God is niet alleen defensief aanwezig, Hij leidt ook het offensief.
‘Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden.’ Als we ons dat bewust zijn, hoeven we nergens bang voor te zijn. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken.

Maar toch blijven we mens en hebben we het zo nodig om niet alleen te weten, maar ook te ervaren dat dit zo is. Religie heeft een schuld op ons gelegd als we gevoelens hebben van angst en zorgen. Dan klinkt een stemmetje uit de verte dat we tekort schieten in ons geloof. Dat we genoeg moeten hebben aan het Woord, omdat Hij gesproken heeft en we zalig zijn als we geloven zonder te zien.
Maar God is meer dan dat. Hij weet dat we Hem nodig hebben, zoals een kind een Vader nodig heeft.

Daarom heeft Hij Zijn Geest in ons uitgestort, om die liefde en nabijheid ook te kunnen ervaren. Om de kracht te kunnen ontvangen wanneer dat nodig is. Om Zijn woorden te horen als Hij moed in wil spreken. Dan hoeft Hij maar te fluisteren, of Zijn lied in ons te zingen en het is genoeg.
Als een vogel boven het nest vliegt, dan hoort het jong in het nest het geluid van de vleugels, het voelt de warme luchtstroom over het nest gaan en het weet dat hij niet alleen is. Zo is God altijd dichterbij dan we denken.

‘Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren’ (Psalm 121: 2).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'