Onpeilbare genade‘Maar het behaagde de Here Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt’ (Jesaja 53: 10)