Ontwaak!

Wat is het dat de profeet doet roepen dat God moet ontwaken? Weet hij dan niet dat God niet sluimert of slaapt (Psalm 121)? Uit de eerdere verzen blijkt dat zijn roep voortkomt uit de angst die Israël heeft voor de ‘smaad van stervelingen’ en dat ze ‘ontsteld waren voor hun beschimpingen’ (Jesaja 51: 7).
Hoe herkenbaar is dat? Dat ons getuigenis wordt geblokkeerd omdat we bang zijn voor lacherige reacties. En dan is die roep een gebed om kracht dat God ons met vrijmoedigheid gaat bekleden.

De opdracht van Jezus is om Zijn getuigen te zijn. Maar Hij zegt ook: ‘Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren’ (Matth. 7: 6). Wie zijn de honden en de zwijnen die doof zijn voor het Evangelie? In de tijd van Jezus waren het de heidenen, de niet-Joden, want Jezus kwam in de eerste plaats ‘tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen’ (Joh. 1: 11).

God had een groter Plan, veel wijder omdat Zijn genade grenzeloos is. Daarom staat er ook: ‘allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven’ (Joh. 1: 12). De boodschap van Gods genade en liefde is voor iedereen, Jood en Griek. Ook de honden en de zwijnen mogen het horen en de kans krijgen om te kiezen.

Laat angst ons niet belemmeren, om te getuigen van Gods Koninkrijk. Wij Zijn het lichaam van Christus, Zijn handen en voeten, Zijn armen en benen. Als we dat weten, krijgt de roep van Jesaja een andere dimensie. Dan moet God niet wakker worden, maar moeten wij ontwaken en ons met Zijn kracht laten bekleden.

‘Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion….
Schud het stof van u af, sta op….
(Jesaja 52: 1, 2)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'