Op het rechte spoor

In ons leven hebben we alle vrijheid gekregen om te kiezen welke weg we nemen. Maar niet altijd loopt het leven zoals we dat gewild zouden hebben. Sommigen kiezen ervoor om te willen trouwen, maar vinden geen partner. Sommigen kiezen voor een groot gezin, maar blijven kinderloos. We kiezen allemaal voor een lang en gezond leven, maar kunnen niet altijd een ziekbed voorkomen.
Dat God onze weg leidt, betekent niet dat alles voorspoedig loopt, maar wel dat het voorspoedig eindigt. Het betekent ook dat Hij in alles zorgdraagt. Zoals Jesaja later zegt: ‘En zij leden geen dorst, toen Hij hen leidde door woeste plaatsen’ (Jesaja 48: 21).

God leidt ons op de weg die we moeten gaan, zegt Jesaja. Is alles dan voorbestemd?
Uit de bijbel weten we dat God ons vrijheid geeft, maar Hij weet ook welke keuzes wij zullen maken. Hij is alwetend en Hij anticipeert op de weg die wij zullen inslaan en op de situaties waar wij in terecht zullen komen.
God wist dat Jozef door zijn broers als slaaf verkocht zou worden, maar zo kon Hij er ook voor zorgen dat hij onderkoning kon worden in Egypte. God wist dat Farao het volk Israël niet uit Egypte zou laten vertrekken, zodat Hij de tekenen kon doen om Zich als God aan hem te tonen (Ex. 10: 1).
Jezus wist dat Judas Hem zou verraden, en dat bracht Hem naar het kruis waardoor Hij verlossing kon bewerken.

Wij zien slechts een deel van ons leven, op het moment waar we staan. God overziet het geheel en weet hoe alles op Zijn plaats zal komen. Daarom mogen we ons met een gerust hart aan Hem overgeven. ‘Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam’ (Psalm 23: 3).

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!