Op zoek naar waarheid

Wat is waarheid? Die vraag is al eeuwenoud, omdat mensen altijd op zoek zijn naar echtheid. In de wereld van commercie wordt veel als waarheid verkondigd, om producten te verkopen. In bijbelse termen is dat de wereld van Babel en Mammon; een wereld vol manipulatie, geldzucht en eigenbelang.

De waarheid die God voor ogen heeft is zuiver, zoekt zichzelf niet en is bedoeld om vrijheid en vreugde te geven. Zij is het fundament voor rechtvaardigheid, oprechtheid en transparantie. Er zijn geen verborgen agenda’s. Symbolisch zou je kunnen zeggen: Als datgene wat je doet en waar je voor leeft, de kleding is die je draagt, dan is de waarheid de gordel die het bijeen houdt. ‘Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel’ (Jesaja 11: 5).

Mensen zijn op zoek naar waarheid, maar soms kan die waarheid zo dichtbij zijn zonder dat het gezien wordt. Pilatus riep het uit toen Jezus vlak voor hem stond: ‘Wat is waarheid?’ (Joh. 18: 38). Hoewel Jezus hem daarvoor de sleutel al had aangereikt: ‘Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor’ (Joh. 18: 37).

Wanneer we Jezus toelaten zullen we weten wat echt is en wat niet. Want Hij beloofde: ‘Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid…’ (Joh. 14:16-17)

Wat een heerlijke wetenschap dat God ons de waarheid wil openbaren temidden van een wereld vol leugens. Dat Hij ons wil leiden naar echtheid in een omgeving vol surrogaat. Dat geeft ons moed om uit te stappen, omdat we ons aan Hem mogen vasthouden. Bij alle keuzes waar we voor staan en alle beslissingen die we moeten nemen wil Hij laten zien wat waarheid en waardevol is.

‘Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde’ (Psalm 43: 3-4)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'