Open de poorten

De bijbel spreekt over verschillende poorten. Er zijn natuurlijke poorten, zoals die van een stad of een vesting, en er zijn geestelijke poorten. Net zoals de natuurlijke poorten, kunnen ook geestelijke poorten geopend en gesloten worden. Soms staan de natuurlijke poorten symbool voor de geestelijke poorten. Zoals David zingt in Psalm 24: ‘Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat’ (Psalm 24: 7).

In natuurlijke zin wordt hier opgeroepen om de poorten van de stad open te graven. In bijbelse tijd bracht de woestijnwind zand met zich mee dat zich ophoopte bij de poorten. Die poorten moesten dan weer open gegraven worden, zeker wanneer er voorname gasten in die stad werden verwacht. Soms kunnen ook geestelijke poorten dichtgeslibd zijn. Het stof en het zand van de wereld is opgehoopt, waardoor de Koning niet meer tot ons kan naderen.

Het ‘aardse slijk’ kan soms een blokkade vormen voor het werk wat God wil doen. Dat hoeven niet alleen geld of materiële zaken te zijn. Dat kunnen ook allerlei rationele gedachten zijn, want meestal staat ons denken het meest Gods Plan in de weg. In die zin zijn de geestelijke poorten onze gedachten die niet op God zijn afgestemd. Paulus zegt hierover: ‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’ (Rom. 12: 2).

De oproep die Jesaja hier doet komt daarmee overeen. De poorten moeten geopend worden, zodat het rechtvaardige volk, dat aan God trouw is gebleven, kan binnengaan. Het volk van God moet haar plaats innemen. Niet gelijk worden aan de wereld, maar zich onderscheiden. Laat ons denken aan Hem onderworpen zijn.
‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg’ (Psalm 139: 23-24).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'