Opgericht en hersteld'En Hij zal de smaad wegnemen van Zijn volk van heel de aarde' (Jesaja 25: 8)