Opgericht en hersteld

Jesaja 25 spreekt over eerherstel voor Zijn volk. In de eerste plaats heeft dat betrekking op Israël, dat door de eeuwen heen verstrooid is geweest, vertrapt en vervolgd door andere volken. Maar in de laatste decennia hebben we gezien hoe het volk weer teruggekeerd is naar het land wat al aan Abraham beloofd was. Hoe dit land tot bloei is gekomen, ook al is er nog veel strijd en onrust. Maar God is Zijn plan van herstel aan het volvoeren, en Hij is nog niet klaar.

In de tweede plaats kan je, vanuit de context gezien, dat eerherstel breder zien. Jesaja gaat verder door op de zin die hieraan vooraf gaat, waarin Hij zegt dat God alle tranen zal afwissen. God is niet alleen de Trooster, maar vooral ook de Hersteller en de Heelmaker. Want Hij zegt: ‘Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitdoven’ (Jesaja 42: 3).

Al diegenen die door verdrukking en pijn gaan, zal Hij oprichten. Wanneer er in menselijke ogen geen uitweg meer is, zal Hij op Goddelijke wijze ingrijpen. Op die belofte mogen we staan en deze woorden mogen we voortdurend uitbidden. Zoals Mozes de beloften die aan Abraham waren gedaan in herinnering bracht bij God (Ex. 32: 13).

Toen Abraham en Sara de belofte kregen dat er een groot volk uit hen zou voortkomen, waren zij al op hoge leeftijd en hadden ze nog geen kinderen. Menselijkerwijs gesproken leek die belofte een onmogelijkheid. Op het moment voordat God die belofte gaf zat Abraham in zijn tent. In gedachten zag hij alleen maar de onmogelijkheden, maar toen leidde God hem naar buiten (Gen. 15: 5), waar hij zijn blik omhoog moest richten. En met de geboorte van Izak werd de smaad van kinderloosheid opgeheven en werden zij in ere hersteld.

We mogen nooit vergeten dat onze God een God van wonderen is, Die trouw is aan het woord wat Hij heeft gesproken. Kom in de ruimte en zie omhoog!

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'