Oren om te horen

God heeft ons het vermogen gegeven om Zijn stem te verstaan door de Geest Die in ons woont. Hoe vaak gebeurt het dat we toch raad en antwoorden zoeken bij anderen, terwijl Hij Zelf tot ons wil spreken? Jesaja benoemt niet voor niets onze ‘eigen’ oren die het woord van God voor ons leven mogen horen.

Jezus zegt dat Hij de Goede Herder is en ‘de schapen horen Zijn stem en Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten’. Ook zegt Hij daarover: ‘Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend’ (Joh. 10: 3, 14). Het woord ‘kennen’ verwijst naar gemeenschap en relatie. Vanuit de intieme band die we met Jezus hebben, kunnen we Zijn stem herkennen, tussen al die andere stemmen om ons heen.

Natuurlijk heeft God leraren en profeten gegeven om Zijn Gemeente te onderwijzen. Soms gebruikt God die profeten om een bepaalde koers aan te geven, maar die woorden zullen altijd goed uitgelegd en getoetst moeten worden. De Heilige Geest, Die in ons hart is uitgestort, zal daarbij die woorden moeten bevestigen. Veel fouten en misstappen zijn gemaakt door hen, die blindelings zijn uitgestapt op advies van profeten of door een verkeerde interpretatie van hun woorden.

Als Jezus naar het advies van Petrus had geluisterd, was Hij nooit naar Jeruzalem gegaan om daar te sterven en op te staan (Matth. 16: 22-23). Goed bedoelde raad hoeft niet altijd een profetisch woord van God te zijn. In de bijbel komen we ook profeten tegen die meer vanuit de ziel dan vanuit de Geest profeteren (1 Kon. 22). Daarom wil De Geest ons leren om scherpzinnig te zijn, om de waarheid te kunnen onderscheiden.

Jezus is de Wonderbare Raadsman, Die ons wil zalven met wijsheid en inzicht. Hij is ook de Goede Herder Die ons de juiste weg wil wijzen. Hoewel Hij heeft gezorgd voor apostelen, herders, leraren en profeten om ons te helpen, wil Hij bovenal eerst door onze eigen oren Zijn woorden laten horen.
‘Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’ (Openb. 2, 3).

2 gedachten over “Oren om te horen”

  1. Goedenavond,

    Op uw website plaatste Cees op 15 januari 2017 het stukje ‘Oren on te horen’ bij Jesaja 30, 21. De foto die daarbij staat (met een witte pijl op de weg) zou ik graag willen gebruiken voor de aankondiging van een kerkdienst a.s. zondag 25 augustus. Kan dat zonder auteursrechtelijke consequenties? Ik ben benieuwd naar uw reactie!

    Beantwoorden
    • De meeste (niet alle) foto’s bij onze artikelen komen van de website https://unsplash.com en kunnen zonder auteursrechtelijke gevolgen worden geplaatst. Voor het overnemen van foto’s verzoeken we om dit dan direct via deze website te downloaden.

      Beantwoorden

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'