Columns

Bidden met gezag

‘En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? (Marcus 1: 27) Deze vraag werd gesteld door de mensen in Galilea, die getuige waren van het optreden van Jezus. Er staat dat zij versteld stonden van Zijn onderwijs, want Hij sprak als een gezaghebbende en … Lees meer

De wind waait…

‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is’ (Johannes 3: 8). Midden in de nacht vindt een gesprek plaats tussen Jezus en Nicodemus; een Rabbi die wonderen doet en … Lees meer

Wat is waarheid?

Op zoek naar waarheid

‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen’ (Johannes 16: 13) De Heilige Geest wordt door Jezus de Geest van … Lees meer

Wortelschieten

‘Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.’ (Matth. 13: 5-6) …’wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het … Lees meer

Als God spreekt…

God spreekt

Op het moment dat Jesaja als profeet wordt geroepen, klinken zijn eerste woorden met groot gezag en autoriteit: ‘Luister, hemel, neem ter ore aarde! Want de Here spreekt. Er is geen twijfel, geen onzekerheid. Jesaja heeft de stem van God gehoord door het visioen dat hij heeft gezien. En als God gesproken heeft, dan heeft … Lees meer

Onpeilbare genade

Onpeilbare genade

De lijdensweg van Jezus verliep volgens Gods verlossingsplan. Het overviel Jezus niet dat Hij gevangen genomen, gemarteld en gekruisigd werd. In feite was dit het grote doel waar Hij voor was gekomen. Hij kwam niet in de eerste plaats om wonderen te doen, zieken te genezen of te prediken. Nee, Hij kwam om de zonde … Lees meer

De wijsheid van zwijgen

De wijsheid van zwijgen

Tot tweemaal toe benadrukt Jesaja dat Jezus, over Wie hier wordt geprofeteerd, bleef zwijgen, terwijl Hij alle recht had om te spreken. Hij was onschuldig, werd mishandeld en vernederd, maar Hij zweeg. Hij liet het gebeuren. Vele eeuwen later werden deze woorden werkelijkheid, toen Jezus voor het Sanhedrin stond, voor Pilatus en voor Herodes: ‘En … Lees meer

Gedragen leed

Gedragen leed

Hoe vaak wordt deze profetie van Jesaja gebruikt als een belofte voor genezing van ziekte. Als Jezus alle ziekte heeft gedragen van het verleden, heden en de toekomst, dan zou er geen ziekte meer kunnen bestaan. Hoe veel mensen hebben deze woorden geproclameerd, zich vol verwachting en hoop aan deze beloftes vastgeklampt? Entoch blijkt het … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'