Columns

Van stekje tot plant

Jesaja profeteert uitgebreid en gedetailleerd over de toekomst van zijn volk Israël. Hoe het land eerst was verlaten, maar later weer op wonderlijke wijze tot bloei komt. Wij hebben dat in deze tijd en voor onze ogen zien gebeuren. Het land is door Gods handen ontstaan en volken vanuit de hele wereld zijn daar naar … Lees meer

Ruimte in je hart

Een vers eerder zegt Jesaja: ‘Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie’. Als we werkelijk zien wat God ziet en kijken door Zijn ogen, dan heeft dat een uitwerking in ons hart. Dan krijgen we niet alleen ontzag voor God, maar dan wordt ons hart ruimer voor de mensen om ons heen. … Lees meer

Gekleed voor de strijd

Voor een redelijke bijbelkenner moeten deze woorden van Jesaja bekend voorkomen. In de Efezebrief gebruikt Paulus ditzelfde beeld bij het beschrijven van de geestelijke wapenrusting (Ef. 6: 14, 17). We zien dus hier door wie Paulus is geïnspireerd. Wat wel opvalt is dat Paulus zegt dat die wapenrusting door ons moet worden aangetrokken, terwijl Jesaja … Lees meer

Waar zijn de wachters?

Voordat Jesaja dit uitroept somt hij een lange rij ellende op. Hij ziet een wereld vol ongerechtigheid, leugens, oorlog, schijnheiligheid, geweld en duisternis. Als je dat zo leest dan is er door alle eeuwen heen weinig verandert. Er zijn mensen die God hiervan de schuld geven, of juist hierdoor niet (meer) in God geloven. Helaas … Lees meer

In de zevende hemel

Dichters en poëten gebruiken soms uitdrukkingen waar je even over na moet denken. Zo zou je deze tekst zowel letterlijk als figuurlijk kunnen interpreteren. De ‘hoogten der aarde’ doet je denken aan hemelse sferen. We zeggen wel eens dat je in de zevende hemel kunt zijn, waarmee we bedoelen dat je dan een heerlijk voldaan … Lees meer

God van generaties

De zegen van God gaat door van generatie op generatie. Hij wil niet alleen óns zegenen, maar ook ons nageslacht. Niet alleen onze natuurlijke kinderen, maar ook onze geestelijke kinderen. ‘Wie uit u voortkomen’ zullen tot zegen zijn en opbouwen wat verwoest is en herstellen wat vernietigd is. Denk aan Izak die de bronnen opende … Lees meer

Bronnen in de tuin

Er zijn tuinen die schitterend zijn aangelegd, met prachtig gekleurde bloemen, planten en allerlei struiken en bomen. De hof van Eden waarin Adam en Eva waren geplaatst moet zo’n tuin geweest zijn. Alles was perfect geschapen en door God bedoeld om daarvan te genieten. Heel poëtisch wordt hier beschreven dat we ook zelf als zo’n … Lees meer

De juiste weg

Voortdurend wil zeggen altijd. Er is geen moment dat Hij Zijn handen van ons aftrekt. Wel hebben we de vrijheid om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen. We hebben een eigen verantwoordelijkheid gekregen. Maar in alles wil Hij ons voorgaan en ons de juiste weg wijzen. Het betekent niet dat we op elk … Lees meer

Geen woorden maar daden

De bijbel staat vol van Gods beloftes. Ook hier spreekt Hij weer over herstel, genezing en doorbraak. Maar we zullen die beloftes nooit los mogen zien van de context waarin ze staan. Want dat kleine woordje ‘dan’ verwijst naar alles wat hieraan vooraf gaat. Heel Jesaja 58 is in vier woorden samen te vatten: ‘Geen … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'