Columns

Geen woorden maar daden

De bijbel staat vol van Gods beloftes. Ook hier spreekt Hij weer over herstel, genezing en doorbraak. Maar we zullen die beloftes nooit los mogen zien van de context waarin ze staan. Want dat kleine woordje ‘dan’ verwijst naar alles wat hieraan vooraf gaat. Heel Jesaja 58 is in vier woorden samen te vatten: ‘Geen … Lees meer

Troost voor de treurenden

Je kunt om verschillende redenen treurig zijn in het leven. Omdat je een dierbare hebt verloren, of omdat je gebeden niet worden beantwoord. Omdat je lang gekoesterde wensen maar niet worden vervuld. Wat de reden ook is, God zegt: ‘Ik heb het gezien.’ Toen Hij Adam geschapen had en hij een vrouw miste, zag God … Lees meer

Dichtbij de hemel

Wat een tegenstelling! God is de Hoge en Verhevene Die heilig is en in de hemel woont, maar tegelijkertijd vernedert Hij Zich. Jezus heeft dat laten zien, Die hoewel Hij God was, Zichzelf vernederd heeft door mens te worden en aan het kruis te gaan als een misdadiger (Filip. 2: 6-7). God kijkt niet vanuit … Lees meer

Een vruchtbaar gebedshuis

Het is dit woord wat Jezus aanhaalde toen Hij bij de tempel aankwam en zag wat mensen ervan gemaakt hadden (Marcus 11: 17). Er werd handel gedreven en geld verdiend. Inmiddels heeft God een andere woonplaats gekozen. Hij verblijft niet meer in een gebouw van steen, maar nu is Zijn Gemeente Zijn tempel geworden en … Lees meer

Bidden op de berg

Het was God Die naar Zijn volk Israël omzag en Mozes riep om hen uit Egypte te leiden. Het was God Die machtige wonderen en tekenen deed om Zijn volk te bevrijden. Het was God Die de Schelfzee opende en hen daar doorheen leidde en het was God Die hen in een wolkkolom voorging door … Lees meer

Thuis

Bij God mogen we ons ’thuis’ voelen. We zijn geen vreemdelingen, maar kinderen van de Vader. We hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn, we mogen onszelf zijn. Hij is onze Vader en onze Vriend. Een echte vriend accepteert je zoals je bent en is open en transparant. Echte vrienden delen elkaars … Lees meer

Dorens en distels

Doornstruiken en distels waren de gevolgen van de zondeval (Gen.3: 18). Omdat de mens ongehoorzaam was geweest, bracht de aarde dorens en distels voort en moest de mens zwoegend en zwetend door het leven gaan. Dorens en distels staan symbool voor alles wat met eigen werken, ongehoorzaamheid en mislukking te maken heeft. We hebben allemaal … Lees meer

Blijdschap

Eén van de vruchten van de Geest is vreugde of blijdschap. Als iemand blij is, dan wordt dat meestal veroorzaakt door een mooie, fijne of leuke situatie. De vreugde van God is anders en niet altijd gekoppeld aan de omstandigheden. David zegt: ‘zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde’ … Lees meer

Woorden van leven

Eigenlijk kan je dit vers niet losrukken uit de context, zo mooi heeft de profeet Jesaja beschreven wat het spreken van God bewerkt. ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan … Lees meer

Hogere wegen

Hogere wegen

Bij alles wat we bidden en vragen aan God hebben we zo snel onze eigen invulling voor ogen. Er is een oud gebed dat zegt: ‘Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid, en God gaf me problemen om op te lossen. Ik vroeg om … Lees meer

Horen en luisteren

Horen en luisteren zijn twee verschillende dingen. We horen zoveel, er komen zoveel stemmen en geluiden onze oren binnen, maar als we luisteren, dan geven we gehoor aan iets of iemand. Dan richten we onze oren heel specifiek naar degene of datgene wat onze aandacht trekt. Dat is waar God ons voor uitnodigt en ook … Lees meer

Eet het goede

Er wordt aan ons voedsel tegenwoordig nogal wat toegevoegd om het langer houdbaar te houden, of om het een mooie, aantrekkelijke kleur te geven. Veel van die stoffen zijn echter niet gezond. Het vraagt van ons dan ook steeds meer aandacht om echt gezond voedsel tot ons te nemen. Wat de profeet hier bedoelt heeft … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!