Columns

Troost voor de treurenden

Je kunt om verschillende redenen treurig zijn in het leven. Omdat je een dierbare hebt verloren, of omdat je gebeden niet worden beantwoord. Omdat je lang gekoesterde wensen maar niet worden vervuld. Wat de reden ook is, God zegt: ‘Ik heb het gezien.’ Toen Hij Adam geschapen had en hij een vrouw miste, zag God … Lees meer

Dichtbij de hemel

Wat een tegenstelling! God is de Hoge en Verhevene Die heilig is en in de hemel woont, maar tegelijkertijd vernedert Hij Zich. Jezus heeft dat laten zien, Die hoewel Hij God was, Zichzelf vernederd heeft door mens te worden en aan het kruis te gaan als een misdadiger (Filip. 2: 6-7). God kijkt niet vanuit … Lees meer

Bidden op de berg

Het was God Die naar Zijn volk Israël omzag en Mozes riep om hen uit Egypte te leiden. Het was God Die machtige wonderen en tekenen deed om Zijn volk te bevrijden. Het was God Die de Schelfzee opende en hen daar doorheen leidde en het was God Die hen in een wolkkolom voorging door … Lees meer

Thuis

Bij God mogen we ons ’thuis’ voelen. We zijn geen vreemdelingen, maar kinderen van de Vader. We hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn, we mogen onszelf zijn. Hij is onze Vader en onze Vriend. Een echte vriend accepteert je zoals je bent en is open en transparant. Echte vrienden delen elkaars … Lees meer

Dorens en distels

Doornstruiken en distels waren de gevolgen van de zondeval (Gen.3: 18). Omdat de mens ongehoorzaam was geweest, bracht de aarde dorens en distels voort en moest de mens zwoegend en zwetend door het leven gaan. Dorens en distels staan symbool voor alles wat met eigen werken, ongehoorzaamheid en mislukking te maken heeft. We hebben allemaal … Lees meer

Blijdschap

Eén van de vruchten van de Geest is vreugde of blijdschap. Als iemand blij is, dan wordt dat meestal veroorzaakt door een mooie, fijne of leuke situatie. De vreugde van God is anders en niet altijd gekoppeld aan de omstandigheden. David zegt: ‘zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde’ … Lees meer

Woorden van leven

Eigenlijk kan je dit vers niet losrukken uit de context, zo mooi heeft de profeet Jesaja beschreven wat het spreken van God bewerkt. ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan … Lees meer

Eet het goede

Er wordt aan ons voedsel tegenwoordig nogal wat toegevoegd om het langer houdbaar te houden, of om het een mooie, aantrekkelijke kleur te geven. Veel van die stoffen zijn echter niet gezond. Het vraagt van ons dan ook steeds meer aandacht om echt gezond voedsel tot ons te nemen. Wat de profeet hier bedoelt heeft … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'