Poorten van je hart

Oude steden hadden poorten. Elke burcht of vesting heeft een poort. Zo heeft elk mens ook ‘poorten’ waardoor van alles naar binnen kan komen. Woorden die we horen, beelden die we zien, geuren die we ruiken, gedachten die we toelaten. Alles wat bij ons naar binnen komt, heeft een bepaalde invloed op ons. Het beïnvloedt ons denken en het raakt onze emoties. De bijbel roept ons dan ook op om de poorten van ons hart te bewaken: ‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven’ (Spr. 4: 23).

Gods Geest wil ons scherp maken, om niet alles maar toe te laten. Alleen waneer we afgestemd zijn op Hem, kunnen we ons hart zuiver houden.
Job sloot een verbond met zijn ogen (Job 31: 1), m.a.w. hij nam zich voor om zijn poorten gesloten te houden voor verleiding. In alles hebben we een keuze om de toegangspoorten tot ons hart te openen of te sluiten. Corrie ten Boom zei ooit: ‘Je kunt niet voorkomen dat er vogels boven je hoofd vliegen, maar wel dat ze een nestje op je hoofd bouwen.’

Als we twijfel en kritiek van anderen laten nestelen in ons hart, dan wordt ongeloof uitgebroed. Dring die woorden terug tot buiten de poorten. Als je een schoon huis hebt, laat je ook niet iemand met modderlaarzen door je kamer wandelen. Laat daarom ook je hart niet bevuilen, maar richt je op datgene wat je mooier maakt. Of zoals Paulus dat zei: ‘Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat’ (Filip. 4: 8).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'