Profeten en waarzeggers

De tijden zijn in Gods hand. Hij is het Begin en het Einde, de Alpha en Omega. O ja, er zijn voorspellers, die menen te weten wat de toekomst gaat brengen. Want de mens wil toch graag weten wat er voor hem ligt en horoscopen lijken dan een uitkomst te bieden. Soms klinken er zelfs in de christelijke wereld profetische geluiden die weinig lijken te verschillen van die van de waarzeggers uit de wereld.

Inderdaad spreekt de bijbel over de Heilige Geest ‘dat Hij ons de toekomstige dingen zal verkondigen’ (Joh. 16: 13). Maar de Geest wijst ons altijd op Jezus om Hem te verwachten en de dingen in Zijn hand te leggen. Profetie is nooit bedoeld als toekomstvoorspelling voor eigen belang, maar altijd tot verheerlijking van Zijn Naam en tot opbouw van de Gemeente.

De Geest wil verwachting in ons opwekken om uit te zien naar de komst van onze Bruidegom. Hij wil ons gerust stellen, dat we ons niet laten beangstigen door het rumoer in de wereld om ons heen. Niet voor niets heeft Jezus ons gewezen op de tekenen der tijden. Niet om ‘verschrikt te zijn’ (Luk. 21:9), maar om waakzaam te zijn en te bidden (Luk. 21: 36). Laten we daarom onze plaats innemen als wachters op de muur en nauwlettend toezien op wat de Geest openbaart. Dan zal Hijzelf de leugen ontmaskeren en laten zien dat de kennis der wijzen vaak tot dwaasheid leidt.

‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!’ (Openb. 22: 17)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'