Rechts of links

De beste weg die we kunnen volgen in ons leven is de weg die God ons wijst, want Zijn weg is volmaakt (Psalm 18: 31). Maar soms kunnen er kruisingen of splitsingen zijn op het pad wat we bewandelen, waarbij we ons afvragen welke richting we op moeten gaan.

Niet altijd staat daar dan een wegwijzer die de route aangeeft. Niet altijd komt er een briefje uit de hemel, een engel met een wegenkaart, of een hoorbare stem. Soms zegt God: ‘Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zal gaan’ (Jesaja 30: 21). ‘Van achter u’ betekent: achteraf zal je bevestigd worden welke weg de juiste is.
Dat zegt iets over volwassenheid. Hij weet dat je oud en wijs genoeg bent om te weten wat Gods weg is. Hij weet dat je geleerd hebt om eerst de kosten te berekenen en de gevolgen te overzien, voordat je een besluit neemt (Lukas 14: 28).

Als een kind voor een keuze staat, geeft de vader of moeder advies of nemen de ouders de beslissing voor dat kind. Een volwassene mag zelf keuzes maken in het leven. Dat betekent niet dat we God niet hoeven te raadplegen. Hij is tenslotte de Wonderbare Raadsman. Maar als het stil blijft, zelfs na lang bidden en vasten, dan mogen we erop vertrouwen dat Hij ons de volmacht heeft gegeven om zelf een weg te kiezen. Dan hoeven we ook niet bang te zijn dat het op niets zal uitlopen, want Hij zal ons altijd op die weg leiden. Omdat we Hem gezocht en betrokken hebben in onze beslissing, is Hij daarin aanwezig.

Toen het volk Israƫl voor het eerst het beloofde land introk, liet God de Jordaan opdrogen, zodat er een pad ontstond dat zij konden bewandelen. Daar hoefden ze niets voor te doen, dan alleen de priesters te volgen die de ark droegen. (Jozua 3: 11). God ging voor hen uit en wees de weg.
Daarna moesten ze zelf strijden, steden innemen en land verdelen. God had hen daarvoor toegerust en autoriteit gegeven. Zij mochten het doen met de woorden: ‘Wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar u geboden heeft’ (Jozua 1: 7).

God heeft ons richtlijnen gegeven door Zijn Woord en Geest. Als we dat voor ogen houden, mogen we erop vertrouwen dat Hij ons behoedt voor verkeerde keuzes. Dan zijn we altijd in Zijn hand, waar we nooit uit kunnen vallen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'