Rechtvaardig en nederig

Jezus vergelijkt mensen met schapen die een herder nodig hebben. Hij wist als geen ander hoe we Iemand nodig hebben die ons leidt en voorgaat. Iemand die ons beschermt en raad geeft. Regelmatig proberen menselijke leiders die plaats in te nemen, maar hoe vaak blijkt het dan jammerlijk mis te gaan door macht en manipulatie.

Niet iedereen kan de plaats van een herder innemen. Jezus gaf als de goede Herder aan welke eigenschappen daarbij horen: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ (Matth. 11: 29). Hij zei het niet alleen, Hij liet het zien door de voeten van Zijn discipelen te wassen en aan het kruis te gaan.

De wereld heeft rechtvaardige herders nodig, die tegelijk nederig en zachtmoedig zijn. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Alleen dan is er sprake van krachtig leiderschap.

Opzien naar mensen leidt regelmatig tot teleurstellingen, omdat menselijke herders tekortschieten. Daarom mogen we nooit mensen op een voetstuk plaatsen, want ze zullen daar altijd vanaf vallen. God zal dat toelaten om zowel hen als ons te beschermen.

Er is er maar Één die deze plaats toekomt en naar Wie we mogen opzien. Dat is Hij ‘Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden’ (Filip. 2: 6-7)
Dat is dienend leiderschap…

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'