Religie of relatie?

Jezus heeft ons werkelijk vrij gemaakt. Een junk die afgekickt is, weet wat het is om niet meer afhankelijk te zijn van drugs. Een ex-alcoholist begrijpt wat het is om niet meer naar de drank te hoeven grijpen.
Er zijn echter meer voorbeelden van hoe een mens in gevangenschap en slavernij kan zitten. We hoeven daarbij niet alleen te denken aan drugs en alcohol. De duisternis is er altijd op uit om mensen te binden.

Jezus verweet de Farizeeërs dat zij mensen gevangen zetten door hun wetten en regels.
Ook binnen de kerk kunnen mensen gebonden zijn. De geest van religie is een wolf vermomd in schaapskleren die elke kerk of gemeente binnen kan sluipen. Religie legt mensen een schuld op, wanneer ze niet voldoen aan bepaalde regels of normen. Religie stelt mensen aan die menen Gods stem voor die ander te verstaan en daardoor het recht denken te hebben over die ander te heersen.

Maar Jezus zegt: ‘Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb’ (Joh. 15: 15).
Jezus heeft ons vrij gemaakt, en we mogen een directe relatie met Hem hebben. Hij heeft het juk van religie verbroken. We hoeven geen mensen meer te dienen, maar Hem alleen. Door de Heilige Geest kunnen we de stem van de Herder verstaan, en zijn we niet afhankelijk van anderen. Wel zijn we aan elkaar gegeven om datgene wat we menen van Hem te horen, te toetsen. Maar niet om elkaar regels en wetten op te leggen. Niet om werkrelaties op te bouwen en schuldgevoelens neer te leggen.

Als we Hem kennen en Zijn stem hebben verstaan weten we wat het is, om werkelijk vrij te zijn. ‘Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij verhoord en in de ruimte gezet’ (Psalm 118: 5).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'