Rivier van vrede

Vrede is meer dan een toestand zonder oorlog, een land zonder geweld of een wereld zonder strijd. Jesaja profeteert over de verre toekomst van Jeruzalem, waar de strijd gestreden is en waar de heerlijkheid van God alom tegenwoordig is (vers 18). Werkelijke vrede begint daar waar Jezus regeert als de Vredevorst.

Toen Jezus Jeruzalem binnen reed op een ezel dacht het volk dat Hij op dat moment vrede in hun land zou brengen. De vrede die Hij bracht ging echter verder dan een overwinning op de Romeinen. Zijn vrede begon met het herstellen van de breuk tussen God en mensen. Daarvoor werd een kruis opgericht. Een verticale balk om de weg naar vrede met God de Vader te banen. Een horizontale balk om de vrede tussen mensen te herstellen. Daarom kan echte vrede niet om dat Kruis heen.

In elk leven zal dat Kruis een plaats moeten krijgen, zodat de rivier van vrede, die Jesaja noemt, kan gaan stromen. De verticale balk betekent het offer van Jezus aanvaarden om de vrede van God te ontvangen. Over de horizontale balk zegt Jezus: ‘Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen’ (Marcus 8: 34).
Vrede krijgt vorm als onze “ik” aan het kruis gaat. Een moeilijk proces, maar daar wordt de rivier zichtbaar.

Eeuwen later kreeg Johannes op Patmos een openbaring waarin hij ook die rivier zag. En hij zag waar de rivier zijn oorsprong had; uit de troon van God en van het Lam (Openb. 22: 1). Daar waar God regeert en waar dat Lam geslacht was, bij het Kruis. De rivier die daar ontspringt brengt niet alleen vrede met God, maar ook genezing en herstel bij mensen.
Laat zo Gods rivier door je leven stromen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'