Rust voor je ziel

Op verschillende plaatsen in de bijbel nodigt God ons uit om bij Hem tot rust te komen. Het woord ‘verademing’ wat Jesaja hier gebruikt betekent in het Hebreeuws letterlijk ’rustplaats’. God biedt een plek om uit de drukte van het werk van elke dag te stappen.
Jezus herhaalt die oproep als Hij zegt: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. En u zult rust vinden voor uw ziel’ (Matth. 11: 28-30).

Ten diepste gaat het niet alleen om momenten waarop we ons afzonderen en tijd apart zetten voor Hem. Het gaat bovenal om een levensstijl te kunnen ontwikkelen waarbij we die rustplaats niet meer verlaten. Als je wandelt met Jezus, dan ben je in een voortdurende gemeenschap met Hem. Het woord ‘verademing’ draagt het woord ‘ademen’ met zich mee, maar dan op een manier die rust en ontspanning geeft.

Jezus was op geen enkele manier onder druk te zetten. Als kind al nam Hij de tijd om daar te zijn waar de Vader Hem riep. (Luk. 2: 49) En ook later liet Hij zich niet leiden door de omstandigheden, zelfs niet toen zijn vriend Lazarus ernstig ziek was (Joh. 11: 6).

Het is een kunst om in die rust te kunnen blijven. God heeft Zijn adem in ons geblazen, om ons te leren die kunst te verstaan. Hij vraagt van ons geen dingen als Hij weet dat we daar niet aan kunnen voldoen. Jezus daagt ons uit om te kiezen voor een leven waarin je niet wordt geleefd. Een leven waarin balans is tussen werken en rusten en geven en ontvangen.

Het juk wat zo vaak door de wereld om ons heen wordt opgelegd wil Hij van ons afnemen. Het juk van moeten, zwoegen en zweten is hetzelfde juk van dorens en distels wat door de zondeval is ontstaan. Maar door Jezus is die zonde weggenomen en hoeven we ons daar niet meer door te laten leiden. Het is een verademing om te weten dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht.
’De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt’ (Job 33: 4).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'