Samen in de rivier

Sion is de plaats waar God woont, daar waar de gemeente samenkomt, daar waar christenen samenzijn. En daar gebeurt iets. Daar waar mensen samen God aanbidden, daar beweegt Gods Geest op een krachtige wijze.
Eerst zegt Jesaja: ‘uw ogen zullen de Koning aanschouwen’. Vervolgens zegt de profeet: ‘Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten’. Het één staat niet los van het ander. Vanuit onze blik op de Allerhoogste zullen we oog hebben voor elkaar en zullen we die verbondenheid met elkaar mogen beleven. Zoals David dat bezong: ‘Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd’ (Psalm 133). Die kostelijke olie is hetzelfde als de rivier en de brede stromen die Jesaja beschrijft.

Samen God aanbidden is meer dan samen liederen zingen. Ons lied mag een bedding worden voor Zijn lied. Jezus wil door de Heilige Geest Zijn liefdeslied over ons uitzingen, zoals de Bruidegom dat zong over de bruid in Hooglied. In het Hebreeuws wordt dat lied ‘Tehillah’ genoemd, een nieuw lied wat Gods Geest in ons hart bewerkt.

‘Geen roeiboot zal op die rivier varen, geen statig schip passeren’. Een roeiboot staat symbool voor een vaartuig waar gewerkt moet worden. Als je niet roeit kom je niet vooruit. Als we Gods Geest willen laten stromen, dan moeten we dat niet zelf bewerken, want dan wordt aanbidding een performance, een show waar het niet gaat om Gods eer, maar om een optreden. Laten we waken om niet in die valkuil te vallen, want aanbidding gaat alleen om Hem en niemand anders.
Een statig schip staat symbool voor trots. Lucifer was ooit de engel van aanbidding, de hemelse aanbiddingsleider, maar trots liet hem vallen omdat hij aan God gelijk wilde zijn. Ware aanbidding kent geen trots, want het maakt dat we ons buigen voor de Koning. Voor Hem is alle eer en glorie!

Aanschouw Sion… ‘kom, loof de Here, alle dienaren van de Here..hef je handen op naar het heiligdom en loof de Here’ (Psalm 134). Laat geen moment verloren gaan om Hem samen te verhogen in een nieuw lied. Daarin zal Hij ons één maken en ons met elkaar en met Hem verbinden.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'