Samen zijn we sterk

Wat een mooi beeld geeft Jesaja hier van de samenwerking tussen God en mens. Mozes die zijn staf uitstrekte over de zee en God Die daarop het water voor de ogen van het volk doormidden spleet. Letterlijk staat er dat God hand in hand met Mozes staat. Mozes stapt uit in geloof en gehoorzaamheid en God doet het wonder. Of zoals later beschreven wordt over de discipelen van Jezus: ‘maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Here werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden’ (Marcus 16: 20).
Dit laatste vond plaats na de opstanding en de hemelvaart van Jezus. En het zet zich voort in de tijd waarin wij leven.

Zo gebeurt zoals God het bedoeld heeft. Wat een uitdaging ligt daar voor ons. Je zou kunnen zeggen dat het boek ‘Handelingen’ een open einde heeft. De handelingen van de apostelen worden voortgezet door de gemeente van alle tijden. God wil met ons samenwerken. Hij heeft ervoor gekozen om ons de verantwoordelijkheid en de autoriteit te geven Zijn Koninkrijk zichtbaar te laten worden op aarde. Als wij in het ‘onze Vader’ bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’, dan worden we ook ingezet om daaraan mee te werken.

Voorbede en gebed hebben altijd consequenties voor de bidder. Het is niet vrijblijvend. Als wij bidden om arbeiders voor de oogst, dan laat Hij ons die arbeider zijn. Als wij bidden ‘om in Gods rivier meegenomen te worden’, dan gaat het niet alleen om een fijne ervaring. Nee dan is het doel daarvan dat we bruikbaar zijn in Gods handen, zodat Zijn liefde, Zijn kracht en Zijn vrede zichtbaar worden door ons heen. Op elke plek waar Hij ons in die rivier naar toe leidt, elke plaats waar de Heilige Geest ons naar toe brengt, daar mogen we inzetbaar zijn.

Hij is het Hoofd, wij zijn de ledematen, maar samen zijn we één lichaam, het lichaam van Christus (Ef. 4: 15-16). Net als bij Mozes wil Hij Zijn machtige hand in de onze leggen om samen een geweldig werk te verrichten. Dan is er niets onmogelijk meer!

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'