Schapen onder de wolven

God spreekt niet alleen tot ons, Hij spreekt ook tot de tegenstander. De woorden van Jesaja zijn gericht tot de koning van Assyrië, de personificatie van het kwaad in die dagen. Vol hoogmoed en godslastering was hij opgetrokken naar Jeruzalem. Vol van zichzelf en zijn macht was hij zichzelf als god gaan zien. Maar God wijst hem terecht en Jesaja profeteert hoe het met hem zal aflopen.

God doorziet de werken van de vijand en Hij wil ons vullen met Zijn Geest om ook dat inzicht te hebben, zodat we niet verrast worden. Als kinderen van God zullen we ons bewust moeten zijn dat we ons begeven op een strijdtoneel. De woorden van Jezus zijn daar heel duidelijk over: ‘Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven, wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven’ (Matth. 10: 16). Dat zei Jezus niet alleen tot Zijn 12 discipelen, maar die boodschap is ook tot ons gericht. Paulus moedigt ons aan om de geestelijke wapenrusting aan te trekken (Ef. 6), maar het gaat vooral om scherpzinnigheid zodat we de bewegingen van de vijand kunnen doorzien. Dat we inzicht hebben in zijn zitten en zijn uitgaan, waar zijn ’thuis’ is en op welke manier hij tekeer gaat tegen God.

Het zou eenvoudig zijn als we hem alleen maar herkennen aan zijn spoor van duisternis wat hij in de wereld achterlaat. Het feit dat Jezus ons oproept om bedachtzaam te zijn als slangen, betekent dat we alert moeten zijn op de onverwachtse bewegingen van de vijand. Die probeert altijd te infiltreren en van binnenuit tweedracht, twist en twijfel te zaaien. Daarom vraagt het geestelijk inzicht om zijn sluiproutes te ontmaskeren.

Jezus zendt ons als schapen te midden van de wolven, maar soms dragen die wolven ook schaapskleding. De eerste gemeente werd vooral aangevallen door dwaalleraars, die beschreven worden als ‘wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij spreken met hoogdravende woorden, terwijl ze mensen naar de ogen zien ter wille van hun voordeel (Jud. 1: 12, 16).

Aan de vruchten herkent men de boom, maar dan is het meestal al te laat. Het zou beter zijn om die bomen geen ruimte te geven, zodat die ‘giftige vruchten’ niet kunnen groeien of niet geplukt kunnen worden. Wolken zonder water bedekken alleen maar het Licht waardoor het zicht wordt vertroebeld. Laten we waakzaam zijn en onze lamp steeds weer bijvullen met olie zodat we (in)zicht blijven houden op het werk van de boze. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'