Scherp en puntig

Een dorsslede was een hulpmiddel om de graankorrels uit de aren te halen. Het was een zwaar houten bord waaronder puntige pinnen waren bevestigd, die over de korenaren werd getrokken. Jesaja profeteert over het volk Israël dat het volk zou zijn als een dorsslede, om ‘bergen te dorsen en te verpulveren en heuvels te maken als kaf’. Bergen en heuvels staan vaak voor moeilijke omstandigheden en onoverkomelijke problemen. Die hebben we ook gezien in de geschiedenis van dit volk. Maar God maakte hen scherp, zodat zij telkens weer die situaties konden overwinnen.

‘Scherp zijn’ lijkt soms geen mooie eigenschap, omdat je anderen pijn zou kunnen doen. Aan de andere kant is scherpte nodig, om het kaf van het koren te scheiden. In die zin was Jezus scherp tegen de Farizeeërs en schriftgeleerden toen Hij hun huichelaars noemde en ‘witgepleisterde graven, van buiten mooi, maar van binnen vol doodsbeenderen’ (Matth. 23: 27).

Jezus wil dat we scherp zijn om stand te houden, zoals het volk Israël stand hield, door alle eeuwen heen. Het is dan nodig om zuiver te blijven en alles wat echt is te scheiden van datgene wat onecht is en schijn. ‘Zie Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven’ (Matth. 10: 16). Vergeleken worden met een slang lijkt net als een dorsslede niet positief. Je denkt aan list en bedrog, maar een slang is ook scherp en waakzaam. Die eigenschappen zijn zeer belangrijk!

Zo worden we uitgezonden in een wereld vol namaak, om echt te zijn, zodat we ons daarin onderscheiden. Als schapen onder de wolven, niet om als een prooi te zijn, maar om het verschil uit te maken. Zoals het zout van de aarde en het licht van de wereld. ‘De woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers, diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Zij zijn gegeven door één Herder’ (Pred. 12: 11).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'