Schitteren als een sieraad

De terugkeer van het volk Israël vanuit Babel naar Jeruzalem was een wonder. Na 70 jaar ballingschap leidde God hen terug naar het beloofde land. Zoals Hij dat vele jaren eerder deed toen Hij hen uit Egypte bevrijdde. En nu na vele eeuwen zien we dat wonder weer opnieuw voltrekken. Sinds Israël in 1948 een staat werd, kwamen miljoenen Joden weer ‘thuis’. Nu 70 jaar later is dat land, wat ooit verworpen en vertrapt was, een sieraad geworden, waarin Gods wonderlijke daden zichtbaar zijn.

Het volk Israël is een teken van Gods trouw. Een symbool dat Hij nooit loslaat wat Zijn hand heeft aangeraakt. Zoals Jesaja profeteerde: ‘Op die dag zal de spruit van de Here tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn’ (Jes. 4: 2).
Een sieraad is een kostbaarheid wat schittert en glanst, zodat de omgeving van haar schoonheid kan genieten. Zo mogen de daden van God ook in ons leven getuigen van Zijn trouw, genade en liefde.

Welke sieraden draag jij met je mee? Wat heeft God gedaan in jouw leven wat uitstraalt naar je omgeving? We mogen het met trots dragen tot eer van Zijn Naam.
Zijn genade is als een kroon op ons hoofd. En straks mogen we ons voor Hem buigen en Hem daarmee eren, zoals Johannes dat al had gezien:

‘En zij wierpen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Here, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht…’ (Openb. 4: 10).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'