Sleutels voor een open hemel

De bediening van Jezus begon in Israël, maar had van begin af aan een veel grotere reikwijdte. Hoewel Hij Zich in de eerste plaats richtte op het volk Israël, was Hij voorbestemd om de Verlosser voor de hele wereld te zijn. ‘Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob…Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken’…

Jezus wist waar Hij voor kwam. Hij kwam niet alleen als leraar, die het volk leerde hoe de wet geïnterpreteerd moest worden. Hij kwam niet alleen als geneesheer en bevrijder die wonderen deed en mensen losmaakte van duistere machten. Hij was meer dan profeet die het volk het Koninkrijk van God openbaarde.

Toen Hij de discipelen vroeg wie Hij werkelijk was, proclameerde Petrus de volle waarheid: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Matth. 16: 16). Zijn taak was om de Weg naar de Vader te zijn. ‘Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Joh. 1: 29).

De vraag die Jezus Zijn discipelen stelde, stelt Hij ook aan ons: ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ Van ons antwoord hangt af, wie en wat we voor Hem kunnen zijn. Als we Hem niet volledig erkennen, zullen we nooit volledig in Zijn kracht kunnen bewegen. Maar als we belijden Wie Hij werkelijk is, mogen we de sleutels hanteren die Hij aan ons geeft. Dan zal de hemel op aarde opengaan en zal het heil zich verder kunnen verspreiden over de wereld.

Want…

‘Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemelen gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemelen ontbonden zijn’ (Matth. 18: 18).

Dus de vraag is: Wie is Jezus voor jou?

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'