Van stekje tot plant

Jesaja profeteert uitgebreid en gedetailleerd over de toekomst van zijn volk Israël. Hoe het land eerst was verlaten, maar later weer op wonderlijke wijze tot bloei komt. Wij hebben dat in deze tijd en voor onze ogen zien gebeuren. Het land is door Gods handen ontstaan en volken vanuit de hele wereld zijn daar naar toe getrokken en hebben het herbouwd. Als je de woorden van Jesaja leest en ziet hoe die belofte eeuwen later is vervuld, dan kan je niet blijven ontkennen, dat God dit volk nog steeds leidt.

Tegelijkertijd is die God ook onze God en dat wat Hij door Israël laat zien is een beeld voor ons geestelijk leven. Zoals dat land als een stekje in ‘de woestijn’ is geplant en tot een oase is geworden, zo zijn wij als ‘stekjes’ in de wereld geplant als een werk van Zijn handen. En in ons doet Hij altijd weer nieuwe dingen. Telkens plant Hij nieuwe stekjes en het is Zijn verlangen dat wij tot bloei komen en dat Hij door ons heen verheerlijkt wordt.

Israël is het bewijs dat God nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen. En Hij zal dat werk ook afmaken. Er zijn nog beloftes die nog vervuld zullen worden, er zijn nog dingen die moeten gebeuren zodat heel de wereld zal zien dat Hij God is. Zodat het Joodse volk ook zelf zal weten, dat Hij ‘de Verlosser is, de Machtige van Jakob’ (vers 16).

Ook in ons en door ons heen blijft Gods werk zich ontwikkelen. Ooit zijn we als stekjes geplant, maar we mogen groeien en tot bloei komen. Hij begiet ons elke dag. Hij is de Tuinman die snoeit en die alles wat geknakt is weer opricht. Hij zorgt ervoor dat elk stekje opgroeit tot een gezonde plant met prachtige bloemen. Zo mag je ook vandaag in Zijn Licht staan en je kleuren laten zien.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'