Een stem die gehoord mag worden

Als er in oude tijden een belangrijke boodschap verkondigd moest worden, dan waren daar speciale mensen voor, die dat bekend maakten. In kleine plaatsen was daar de omroeper en in koninklijke kringen de heraut. Als boodschappers maakten zij het nieuws bekend. Jesaja noemt Sion en Jeruzalem de boodschappers die het heil van God mogen verkondigen. Steden kunnen een getuigenis op zichzelf zijn zonder woorden te gebruiken. Zoals Jezus dat zei tot de Farizeeërs: ‘Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen’ (Luk. 19: 40). ‘Dezen’ had betrekking op de menigte die Jezus luid roepend en zingend verwelkomde in Jeruzalem.

Waar zijn de stemmen in deze tijd die Jezus welkom heten? Waar zijn de roepers en herauten van de Koning der koningen? Jezus verwelkomen is meer dan getuigen of evangeliseren. Natuurlijk moet het Evangelie gepredikt en het goede nieuws verkondigd worden. Maar Jezus verwelkomen is tot Hem Zelf zeggen dat Hij binnen mag komen in ons leven. Het is ook: Zijn Koningschap proclameren in de hemelse gewesten. Zoals Paulus dat beschrijft: ‘opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden’ (Efez. 3: 10).

Als kinderen van de Allerhoogste en als Bruid van Christus mogen wij die stem zijn. Een stem die gehoord mag worden, omdat de Bruidegom daarnaar verlangt: ‘Laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet’ (Hooglied 2: 14).
Een stem die mag zingen, roepen en proclameren. Een stem die niet bevreesd hoeft te zijn, maar krachtig en vol autoriteit. Een stem die mag profeteren en tevoorschijn mag roepen. Een stem die mag bidden, smeken en danken.
De Kerk heeft teveel gezwegen, maar laat dan in deze tijd het geluid van de Bruid weer klinken. De roep van Sion die laat horen: ‘Zie de Here Here! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen’ (Jes. 40: 10).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'