Sterker dan de storm

Op verschillende manieren kan de wind waaien in je leven. Het kan je voor wind gaan, en Gods gunst kan op je leven zijn, waardoor alles wat je onderneemt lukt. Dan ben je een gezegend mens. Het kan ook zijn dat Gods Geest als een sterke wind door je leven blaast. Dat kan op verschillende manieren een effect hebben, want Hij is als de noordenwind en als de zuidenwind.

De noordenwind kan kil aanvoelen en Hij kan dingen omver blazen in je leven, omdat het tijd is dat er een nieuwe wind door je leven gaat. Daarvoor moet je eerst los komen van oude gewoontes en patronen. Dat kan zeer doen, maar dat doet Hij om je klaar te maken voor dat nieuwe wat Hij wil geven.
Maar dan komt Hij ook als de zuidenwind, een warme bries die is als balsem voor je ziel en als olie voor je wonden. Die wind heelt en herstelt en maakt je sterk.

Er kan ook een andere wind opsteken. Tegenwind. Dat is de wind die als een donkere storm op je af kan komen. Dat is de wind die het plan van God probeert tegen te werken, en dat is de wind die door Jezus werd bestraft (Mark. 4: 39).
Over die wind zegt Jesaja, dat we daar tegen worden beschut, door de Man Die als een Schuilplaats tegen de vloed zal zijn. Die Man zal voor ons staan, zelfs als de wind met orkaankracht zal blazen. Die Man is sterker dan de sterkste wind en krachtiger dan de hevigste storm. Hij regeert over alle elementen, want Hij is God, de Almachtige, ‘Die troont boven de watervloed, als Koning voor eeuwig’ (Psalm 29: 10).

Bij Hem is een plaats waar we veilig zijn en waar we beschutting vinden. Als de stormwind waait, bergt Hij ons in de palm van Zijn hand, zodat niets ons kan raken.
‘Want u bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels’ (Psalm 61: 4,5).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'